Bros Płytka na owady

2099000257383

5904517001329

Nowy produkt

Oferta limitowana czasowo:

12,25 zł

13,79 zł

-1,54 zł

Dostępne: 1 Produkt

- +

 
Więcej informacji
Substancja czynna: transflutryna 7% (7 g/100 g).

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5239/13.
Sposób użycia: Płytkę wyjąć z opakowania i umieścić na podstawce w miejscu zapewniającym cyrkulację powietrza, z dala od otwartych okien oraz miejsc bezpośredniego nasłonecznienia. Efekt działania podczas intensywnej wentylacji zmniejsza się.
Płytka stopniowo uwalnia pary substancji owadobójczej zwalczając muchy, komary, meszki, dorosłe osobniki moli odzieżowych, mrówki i karaluchy w pomieszczeniach. Jedno opakowanie zabezpiecza kubaturę do 30 m3 (ok. 12 m2) przez ok. 2 miesiące. Pełną skuteczność uzyskuje po ok. 24 godz. od wystawienia płytki.

Podstawka znajduje się wraz z płytką w opakowaniu foliowym.
Środki ostrożności: Po użyciu umyć ręce wodą z mydłem. Nie dopuszczać do zetknięcia się płytek z żywnością, paszą, wodą pitną. Zabezpieczyć płytkę przed dostępem dzieci.
Uwagi: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie stosować w obecności dzieci poniżej 3 lat, kobiet w ciąży, osób chorych, alergików. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Uwaga
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi.

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane.

Płytkę wraz z opakowaniem dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.
 
Pozostałe informacje
do 2 miesięcy ochrony
na muchy, komary, mole, mrówki, karaluchy
nowy skład, najwięcej substancji biobójczych

19 innych produktów w tej samej kategorii:

Menu