Microbec ultra Preparat do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 1 kg i WC Bio Żel 500 ml

2099000342065

5904517025912

Nowy produkt

58,25 zł / 1.189kg

48,99 zł / kg
Dostępne: 1 Produkt

- +

 
Więcej informacji
Microbec WC BIO Żel - Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnej sprzedaży.
Microbec Ultra Preparat do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
Miarkę (25 g) wsypać do toalety i dokładnie spłukać wodą.
Dawka początkowa: 2 miarki na 3 m³
Dozowanie podtrzymujące według tabeli.

Dozowanie podtrzymujące
ilość preparatu 1 miarka tygodniowo (25 g) / objętość szamba na każde 2-3 m³ pojemności szamba
1 kg = 40 miarek

Reaktywacja po przerwie w stosowaniu:
2 dni po 2 miarki, dalej jak w tabeli. W przypadku dłuższej przerwy w stosowaniu, w pierwszym tygodniu podwoić dawkę.

Microbec WC BIO Żel
Stosowanie:
- dokładnie pokryć muszlę
- pozostawić na 20 min
- spłukać wodą
Do uzyskania najlepszych efektów stosować 2 razy w tygodniu. W przypadku silnych zabrudzeń powtórnie umyć muszlę. Nie stosować w połączeniu ze środkami odkażającymi i czyszczącymi zawierającymi chlor.
Microbec ultra Preparat do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
Mikrobiologiczny preparat enzymatyczny do biodegradacji zawartości szamba. Systematyczne stosowanie Microbec'u zmniejsza częstotliwość opróżniania szamba, wspomaga pracę przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwa nieprzyjemny zapach i udrażnia system instalacji sanitarnej.

Działanie preparatu: Microbec zawiera wyspecjalizowane kultury bakterii oraz enzymy, które przyspieszają naturalny proces rozkładu resztek organicznych. Nieczystości, papier, resztki roślinne oraz tłuszcze ulegają biodegradacji. 3-fazowe działanie Microbec'u zapewnia szybki i skuteczny rozdział zanieczyszczeń, które podlegają upłynnieniu, a następnie enzymatycznemu rozkładowi do całkowicie bezpiecznych i przyjaznych środowisku związków prostych i wody. Pozwala to na wyczyszczenie szamba z nagromadzonych osadów oraz zmniejsza częstotliwość opróżniania zbiornika. Stosowanie silnych środków dezynfekcyjnych zawierających chlor, antybiotyków oraz wzrost ilości oprowadzanych zanieczyszczeń może obniżyć skuteczność działania Microbec'u.
Dla zapewnienia prawidłowego działania preparatu zaleca się zwiększenie dawki podtrzymującej lub stosowanie bezchlorowych preparatów do czyszczenia toalet np. Microbec WC Bio Żel. Maksymalną skuteczność Microbec'u osiągamy stosując go systematycznie.

- nowoczesne rozwiązanie dla każdego rodzaju szamba (także biologicznego) oraz ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków
- do stosowania w domach i na działkach rekreacyjnych,
- uwalnia od konieczności częstego opróżniania zbiornika,
- do 400 mln bakterii w dawce
- zalecane jest stosowanie łącznie z Microbec WC BIO Żel do czyszczenia urządzeń sanitarnych

Microbec WC BIO Żel
Żel do czyszczenia sanitariatów w instalacjach, w których stosowane są preparaty do biodegradacji zawartości szamba oraz połączonych z przydomową oczyszczalnią ścieków. Specjalna formuła preparatu gwarantuje skuteczne czyszczenie, nie niszcząc przy tym naturalnej flory bakteryjnej zbiorników.
- Usuwa brud, osady z kamienia oraz nieprzyjemny zapach.
- Sosnowy zapach gwarantuje higieniczną świeżość.
- Systematyczne stosowanie preparatu zapobiega zapychaniu przewodów kanalizacyjnych i zamulaniu szamba.
- Specjalnie wyprofilowana butelka zapewnia wygodę stosowania oraz ułatwia mycie trudno dostępnych miejsc muszli.
bezchlorowy Microbec WC BIO Żel
Microbec WC BIO Żel nie zawiera chloru, który niszczy dostarczone w Microbec'u szczepy bakterii.
Microbec WC BIO Żel podtrzymuje działanie Microbec'u, zapewniając jednocześnie pełną higienę urządzeń sanitarnych.
Microbec Ultra Preparat do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
Środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem.

Microbec WC BIO Żel
Środki ostrożności
Uwaga
H319 Działa drażniąco na oczy. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P102 Chronić przed dziećmi. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie przypadkowego spożycia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od dzieci i zwierząt.
Preparat do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
WC BIO Żel
 
Pozostałe informacje
wykrzyknik: Uwaga
zapach cytrynowy
musująca formuła, 3-fazowe działanie, do 400 mln bakterii w miarce
wystarcza na 40 tygodni
WC BIO Żel: wspomaga działanie preparatu do szamb Microbec
Microbec ultra Preparat do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 1 kg
Microbec WC BIO Żel 500 ml

27 innych produktów w tej samej kategorii:

Menu