Domestos Power 5 Chlorine Kostka toaletowa 55 g

2099000368898

8710908295140

Nowy produkt

6,69 zł / 58g

115,45 zł / kg
Dostępne: 4 Produkty

- +

 
Więcej informacji
Sposób użycia:
- Rozwiń zawieszkę i przerwij plastikową blokadę.
- Zawieś kostkę na obrzeżu muszli toaletowej upewniając się, że jest w zasięgu wody.
- Po zużyciu produktu wyrzuć pozostałości do kosza.
- Po użyciu umyj ręce.
www.cleanright.eu
Superdoładowanie każdego spłukania toalety z nowym Domestosem Power 5.
1. Połysk
2. Długotrwały zapach
3. Ochrona przed kamieniem
4. Czyszcząca piania
5. Higiena
Domestos Power 5 Chlorine z wybielaczem kostka toaletowa
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Tetramethyl acetyloctahydronaphalenes. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych. Zawiera: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM LAURYL SULFATE.
Kostka toaletowa
 
Skład
>30% anionowe środki powierzchniowo czynne
5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne
<5% kompozycja zapachowa
fosforany
związek wybielający na bazie chloru
węglowodory aromatyczne
Linalool
Citral
D-Limonene
 
Pozostałe informacje
działanie żrące: Niebezpieczeństwo
środowisko: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 55
Rozmiar opakowania: 55
Jednostka (tekst opisowy): g

28 innych produktów w tej samej kategorii:

Kret Granulki Do Rur 400g.

7,99 zł 8,59 zł -0,60 zł

Menu