Dosia Biała Proszek do prania tkanin białych 300 g

2099000023643

5900627035339

Nowy produkt

 
Więcej informacji
W przypadku prania automatycznego odmierzoną ilość proszku należy wsypać do dozownika pralki. W przypadku prania ręcznego należy dokładnie rozpuścić proszek w wodzie. Po praniu należy dokładnie wypłukać tkaninę oraz opłukać dłonie. Nie stosować do wełny i jedwabiu. Należy zawsze przestrzegać zaleceń producentów odzieży.
Więcej informacji na www.rbeuroinfo.com.
Nowa Biała Dosia zaskoczy Cię skutecznością!
Sprawdź listę 101 plam na www.dosia.info
Dosia Biała. Proszek do prania tkanin białych.
Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość i pojemnik usuwać na odpowiednie składowiska odpadów lub do firm recyklingowych zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.
Proszek do prania tkanin białych.
 
Skład
15%-30%: zeolity
<5%: związki wybielające na bazie tlenu
anionowe środki powierzchniowo czynne
niejonowe środki powierzchniowo czynne
rozjaśniacz optyczny
polikarboksylany
enzymy
kompozycja zapachowa
Butyl Phenyl Methyl Propional
 
Pozostałe informacje
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 300
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Polsce.
usuwa 101 plam*
zaskakująca skuteczność!
*Test usuwania plam wykonany przez niezależny certyfikowany Instytut Badawczy, który potwierdził działanie Dosi na 101 plam.
Rozmiar opakowania: 300
Jednostka (tekst opisowy): g
Liczba czynności użycia: 3 Czynności umycia

6 innych produktów w tej samej kategorii:

Menu