Dosia Lemon Proszek do czyszczenia 450 g

2099000023728

5900627003031

Nowy produkt

4,69 zł / 460g

10,20 zł / kg
Dostępne: 1 Produkt

- +

 
Więcej informacji
Sposób użycia: Nasypać proszek na wilgotną gąbkę lub bezpośrednio na czyszczoną wilgotną powierzchnię. Po użyciu spłukać dużą ilością wody.
Zachowuje najlepszą jakość przez 24 miesiące od daty produkcji.
Więcej informacji o składnikach: www.rbeuroinfo.com.
Dosia proszek do czyszczenia
Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość i pojemnik usuwać na odpowiednie składowiska odpadów lub do firm recyklingowych zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.
Proszek do czyszczenia
 
Skład
<5%: anionowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
Citral
Limonene
 
Pozostałe informacje
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 450
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Polsce.
Cechy: zaskakująca skuteczność!
Rozmiar opakowania: 450
Jednostka (tekst opisowy): g

12 innych produktów w tej samej kategorii:

Menu